Saturday, November 15, 2008

totoong blogging (?)

Hindi ko alam kung kaya ko ngang isustina ang pagba-blog.

Sinubukan ko nang magblog sa aking friendster account; minsan buwan ang pagitan ng mga entry, minsan naman oras lang. Pero bakit nga ba ako magbablog? Hindi naman ito para lang magkaroon ng espasyo sa virtual world ang aking mga angas. Siguro, pwedeng sabihing lugar ito kung saan maaari kong ibahagi ang aking sarili nang hindi ako nababawasan. Mas ninanais ko sanang magkaroon ng katuturan at direksyon ang mga kaisipan. Matagal nang walang sinasalungang agos, kailangan muling makahanap nang saysay.

Ito ang gusto ko, matapos ang unos.

No comments:

Post a Comment